Pages

Saturday, 2 June 2012

ഒരുമഴ കൂടി പെയ്താല്‍  ഭൂമിക്കൊപ്പം
അമ്മയും കരഞ്ഞിരുന്ന വര്‍ഷകാലത്തു
പുത്തനുടുപ്പിന്‍ മണം അകലെ മാറി നിന്നത്
കരിമ്പന്‍ തല്ലിയ ഉടുപ്പിന്റെ നനഞ്ഞ ദുര്‍ഗന്ധത്തിനു
ഒരു വര്‍‍ഗ്ഗം നല്‍കിയ പേരുകൊണ്ട്
ദാരിദ്ര്യം‍

No comments:

Post a Comment